Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Registr komplikací gynekologické laparoskopie
Registr Vás vítá!

Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie vznikl z potřeby registrovat vzniklé komplikace a rozborem jejich počet snižovat. Funguje díky ochotě velké části pracovišť předávat potřebné údaje ke zpracování.

Ilustrační obrázek
Tabulky a grafy, vstup pro veřejnost

Data z předchozích let jsou uspořádána do tabulek a grafů a zpřístupněna odborné i laické veřejnosti.

Vyplnění dotazníků, vstup pro editory

Pracoviště zapojená do sběru dat registru mohou po přihlášení pomocí příslušného uživatelského jména a hesla vkládat svá data, popř. editovat data již vložená.

pro editory: Zapomněli jste heslo?

Pokud vyplňujete dotazníky, máte přidělené uživatelské jméno a heslo, ale zapomněli jste ho, kontaktujte administrátora registru.

pro editory: Data jste ještě nevyplňovali?

Pokud jste v minulosti data nevyplňovali (např. proto, že jste neprováděli laparoskopie) nebo máte dotazy k ovládání systému registru, kontaktujte technickou správu registru.

Ilustrační obrázek
Prohlášení k ochraně dat

Sběr a shromažďování dat podléhá přísným bezpečnostním pravidlům, která zajišťují privátnost dat a anonymitu zadavatelů. Chcete-li se informovat o podrobnostech, kontaktujte vedení registru.

Data se týkají výhradně laparoskopických výkonů prováděných na gynekologických odděleních. Neobsahují žádné osobní údaje pacientů ani žádné identifikační údaje pracovišť.

Rozvrh sběru dat
leden
Založení nového roku v databázi, odemčení databáze pro editaci, výzva pracovištím ke vkládání dat.
leden - březen
Vkládání dat za uplynulý rok.
duben
Upomínka pracovištím, která ještě nedokončila vkládání dat.
květen
Uzavření databáze pro editaci.
červen - srpen
Základní vyhodocení dat.
září - říjen
Prezentace dat před odbornou veřejností.
listopad
Zveřejnění základních statistik na webu.
Domů  |  Vstup pro editory  |  Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001-2021 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie