Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Registr komplikací gynekologické laparoskopie
Registr Vás vítá!

Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie vznikl z potřeby registrovat vzniklé komplikace a rozborem jejich počet snižovat. Funguje díky ochotě velké části pracovišť předávat potřebné údaje ke zpracování.

Informace pro editory

Editory se rozumí osoby, pověřené zadavateli, tedy pracovišti, která se sběru dat účastní, ke vkládání dat do Registru.

Editora příslušného pracoviště určuje přednosta/vedoucí daného pracoviště.

Editoři se přihlašují pomocí jména a hesla, které bylo přiděleno danému pracovišti. Jsou zavázáni dodržovat veškerá bezpečnostní opatření Registru, včetně neprozrazení přihlašovacích údajů další osobě či třetí straně.

Zapomenutí hesla

V případě zapomenutí hesla se obraťte na administrátora Registru.

Dodatečné zapojení se do sběru dat

Pokud jste v minulosti data nevyplňovali (např. proto, že jste neprováděli laparoskopie) a máte zájem o zapojení se do sběru dat, kontaktujte vedení Registru.

Problémy při vkládání dat

Pokud máte problémy s vlastním vkládáním dat, podívejte se laskavě nejprve do Nápovědy, která je dostupná po přihlášení.

V případě, že ani v nápovědě nenajdete řešení svého problému, kontaktujte technickou správu Registru.

Rozvrh sběru dat
leden
Založení nového roku v databázi, odemčení databáze pro editaci, výzva pracovištím ke vkládání dat.
leden - březen
Vkládání dat za uplynulý rok.
duben
Upomínka pracovištím, která ještě nedokončila vkládání dat.
květen
Uzavření databáze pro editaci.
červen - srpen
Základní vyhodocení dat.
září - říjen
Prezentace dat před odbornou veřejností.
listopad
Zveřejnění základních statistik na webu.
Domů  |  Vstup pro editory  |  Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001-2021 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie