Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Registr komplikací gynekologické laparoskopie
Registr Vás vítá!

Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie vznikl z potřeby registrovat vzniklé komplikace a rozborem jejich počet snižovat. Funguje díky ochotě velké části pracovišť předávat potřebné údaje ke zpracování.

Ilustrační obrázek
Tabulky a grafy

Data z předchozích let jsou uspořádána do tabulek a grafů a zpřístupněna odborné i laické veřejnosti.

Vyplnění dotazníků

Pracoviště zapojená do sběru dat registru mohou po přihlášení pomocí příslušného uživatelského jména a hesla vkládat svá data, popř. editovat data již vložená.

Prohlášení k ochraně dat

Sběr a shromažďování dat podléhá přísným bezpečnostním pravidlům, která zajišťují privátnost dat a anonymitu zadavatelů. Chcete-li se informovat o podrobnostech, kontaktujte vedení registru.

Data se týkají výhradně laparoskopických výkonů prováděných na gynekologických odděleních. Neobsahují žádné osobní údaje pacientů ani žádné identifikační údaje pracovišť.

Ilustrační obrázek
Rozvrh sběru dat
leden
Založení nového roku v databázi, odemčení databáze pro editaci, výzva pracovištím ke vkládání dat.
leden - březen
Vkládání dat za uplynulý rok.
duben
Upomínka pracovištím, která ještš nedokončila vkládání dat.
květen
Uzavření databáze pro editaci.
červen - srpen
Základní vyhodocení dat.
září - říjen
Prezentace dat před odbornou veřejností.
listopad
Zveřejnění základních statistik na webu.
Domů  |  Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie