Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Registr komplikací gynekologické laparoskopie
Registr Vás vítá!

Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie vznikl z potřeby registrovat vzniklé komplikace a rozborem jejich počet snižovat. Funguje díky ochotě velké části pracovišť předávat potřebné údaje ke zpracování.

Historie registru

Registr komplikací gynekologické laparoskopie byl založen v roce 1996. Vznikl z potřeby registrovat vzniklé komplikace a rozborem jejich počet snižovat a hlavně vznikl díky ochotě velké části pracovišť předávat potřebné údaje ke zpracování. Jsme si vědomi, že bez této spolupráce bychom dnes nemohli prezentovat tyto výsledky.

Děkujeme proto všem, kteří dotazníky vyplňují a věříme, že tyto stránky budou cenným informačním materiálem.

Zároveň děkujeme za případné připomínky, na které se budeme snažit reagovat.


Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
vedení registru

RNDr. Václava Smitková
technická správa registru

Rozvrh sběru dat
leden
Založení nového roku v databázi, odemčení databáze pro editaci, výzva pracovištím ke vkládání dat.
leden - březen
Vkládání dat za uplynulý rok.
duben
Upomínka pracovištím, která ještš nedokončila vkládání dat.
květen
Uzavření databáze pro editaci.
červen - srpen
Základní vyhodocení dat.
září - říjen
Prezentace dat před odbornou veřejností.
listopad
Zveřejnění základních statistik na webu.
Domů   Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie