Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Registr komplikací gynekologické laparoskopie
Registr Vás vítá!

Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie vznikl z potřeby registrovat vzniklé komplikace a rozborem jejich počet snižovat. Funguje díky ochotě velké části pracovišť předávat potřebné údaje ke zpracování.

Ochrana dat

Sběr, shromažďování, zpracování i archivace dat podléhá přísným bezpečnostním pravidlům, která zajišťují privátnost dat a anonymitu zadavatelů.

Privátnost dat

Data se týkají výhradně laparoskopických výkonů prováděných na gynekologických odděleních. Neobsahují žádné osobní údaje pacientů a jsou příslušným pracovištěm vykazována sumárně (buď jako počet za daný rok, nebo jako průměr za daný rok - dle povahy toho kterého sledovaného údaje).

Anonymita zadavatelů

Všichni zadavatelé (tj. gynekologická pracoviště) se účastní sběru dat pod podmínkou anonymity, která je dodržována jak ze strany vedení, administrativy a technické správy Registru, tak ze strany jednotlivých pracovišť.

V době sběru dat pomocí papírových dotazníků byla anonymita zadavatelů zajištěna anonymními dotazníky, kdy na žádném dotazníku nebyl žádný identifikační údaj, ze kterého by bylo možné odvodit, o jaké konkrétní pracoviště se jedná. V současné době, kdy je sběr dat zajišťován elektronicky, je anonymita zadavatelů realizována jasně definovanou bezpečnostní politikou, která zahrnuje soubor technických, organizačních a administrativních opatření.

Chcete-li se informovat o podrobnostech ochrany dat, kontaktujte vedení registru.

Rozvrh sběru dat
leden
Založení nového roku v databázi, odemčení databáze pro editaci, výzva pracovištím ke vkládání dat.
leden - březen
Vkládání dat za uplynulý rok.
duben
Upomínka pracovištím, která ještš nedokončila vkládání dat.
květen
Uzavření databáze pro editaci.
červen - srpen
Základní vyhodocení dat.
září - říjen
Prezentace dat před odbornou veřejností.
listopad
Zveřejnění základních statistik na webu.
Domů   Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie