Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Registr komplikací gynekologické laparoskopie
Registr Vás vítá!

Národní registr komplikací gynekologické laparoskopie vznikl z potřeby registrovat vzniklé komplikace a rozborem jejich počet snižovat. Funguje díky ochotě velké části pracovišť předávat potřebné údaje ke zpracování.

Kontakt

Vedení registru: Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Lékařská fakulta UK v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni
Gynekologicko-porodnická klinika
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň

tel.: 377 105 430, 377 105 229
fax: 377 105 290
email: novotnyz@fnplzen.cz
Web registru: https://registr.gynekologie.org/
Administrativní správa: Jana Bradová
email: bradovaj@fnplzen.cz
Technická správa: RNDr. Václava Smitková
email: smitkova@medima.cz
Rozvrh sběru dat
leden
Založení nového roku v databázi, odemčení databáze pro editaci, výzva pracovištím ke vkládání dat.
leden - březen
Vkládání dat za uplynulý rok.
duben
Upomínka pracovištím, která ještš nedokončila vkládání dat.
květen
Uzavření databáze pro editaci.
červen - srpen
Základní vyhodocení dat.
září - říjen
Prezentace dat před odbornou veřejností.
listopad
Zveřejnění základních statistik na webu.
Domů   Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie