Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Tabulky a grafy

Grafy 2.   LAVH

Graf
Počet operací 1996-2010
Graf
Indikace 1996-2010
Graf
Indikace 2001-2010
Graf
Doba trvání operace
Graf
Délka hospitalizace
Graf
Procento komplikací
Graf
Podíl jednotlivých druhů komplikací
Graf
Podíl jednotlivých druhů komplikací [‰]
Graf
Podíl jednotlivých komplikací
Graf
Poranění trokárem [‰]
Graf
Poranění trokárem [počet]
Graf
Poranění ureteru [‰]
Graf
Poranění ureteru [počet]
Graf
Konverze v laparotomii [‰]
Graf
Konverze v laparotomii [počet]
Graf
Návrat na operační sál [‰]
Graf
Návrat na operační sál [počet]
Graf
Znovupřijetí do 6ti týdnů [‰]
Graf
Znovupřijetí do 6ti týdnů [počet]
Domů   Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie