Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Tabulky a grafy

Grafy 3.   Hysterektomie

Graf
Typy hysterektomií 2010
Graf
Typy hysterektomií 1995-2010
Graf
Počet pracovišť 2000-2010
Graf
Počty vykázaných operací 1999-2010 [počet]
Graf
Celkový počet vykázaných operací 1999-2010 [počet]
Graf
Počet vykázaných operací 1999-2010 [%]
Graf
Podíl jednotlivých indikací (dle indikací)
Graf
Podíl jednotlivých indikací (dle typů hysterektomií)
Graf
Přerušení uterinních cév (dle typů hysterektomií)
Graf
Přerušení uterinních cév (dle indikací)
Graf
Doba trvání operace
Graf
Délka hospitalizace
Graf
Komplikace celkem 1999-2010
Graf
Podíl jednotlivých druhů komplikací 2010 [počet]
Graf
Podíl jednotlivých druhů komplikací 2010 [‰]
Graf
LAVH - Podíl jednotlivých druhů komplikací
Graf
LH - Podíl jednotlivých druhů komplikací
Graf
TLH - Podíl jednotlivých druhů komplikací
Graf
LSH - Podíl jednotlivých druhů komplikací
Graf
LARVH - Podíl jednotlivých druhů komplikací
Graf
Poranění trokárem [‰]
Graf
Poranění ureteru [‰]
Graf
Konverze v laparotomii [‰]
Graf
Návrat na operační sál [‰]
Graf
Znovupřijetí do 6ti týdnů [‰]
Domů   Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie