Registr komplikací gynekologické laparoskopie
www.registr.gynekologie.org

Tabulky a grafy

Tab.3   Hysterektomie: Základní údaje

1.část: 2009-2010
  2010 2009
  LAVH LH TLH LSH LARVH LAVH LH TLH LSH LARVH
Operace                    
  celkem za rok 3173 38 196 0 3 3303 24 81 64 24
  celkem percentuálně za rok 93,0 1,1 5,7 - 0,1 94,5 0,7 2,3 1,8 0,7
  počet pracovišť 50 2 11 0 1 53 3 7 2 3
  percentuálně počet pracovišť 100,0 4,0 22,0 - 2,0 100,0 5,7 13,2 3,8 5,7
Indikace [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
  Myomatozní děloha 60 53 23 - - 48 21 41 25 -
  Děložní krvácení 16 24 19 - - 20 46 25 19 -
  Adnexální rezistence 4 5 1 - - 6 0 0 8 -
  Chorobné hrdlo děložní 7 13 8 - - 7 17 19 9 -
  Nesestupující děloha - - - - - - - - - -
  Adheze nebo endometrióza 3 3 1 - - 4 0 4 0 -
  Odstranění adnex 4 5 0 - - 8 17 3 5 -
  CA děložního hrdla 1 0 6 - 67 1 0 1 2 46
  CA děložního těla 4 0 17 - 33 2 0 7 2 54
  Jiné 6 0 15 - - 7 0 1 31 -
Přerušení uterinních cév [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
  Vaginální přístup 100 - - - - 100 - - - -
  Lineární stapler - 0 0 - 0 - 0 0 - 0
  Svorky - 0 0 - 0 - 0 0 - 0
  Bipolární koagulace - 100 100 - 100 - 88 56 - 88
  Monopolární koagulace - 0 0 - 0 - 12 0 - 0
  Steh - 0 0 - 0 - 0 0 - 0
  Ultrazvuk - 0 0 - 0 - 0 0 - 0
Doba trvání operace [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min]
  průměrná 80 46 94 - 90 79 60 111 103 145
  minimální 48 46 60 - 90 48 48 80 90 115
  maximální 150 46 140 - 90 130 80 161 115 180
Doba hospitalizace [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny]
  průměrná 5,7 5,5 5,0 - 7,0 5,5 5,0 5,5 ? 8,2
  minimální 3 5 3 - 7 3 4 5 ? 5
  maximální 10 6 7 - 7 9 6 7 ? 11
2.část: 2007-2008
  2008 2007
  LAVH LH TLH LSH LARVH LAVH LH TLH LSH LARVH
Operace                    
  celkem za rok 2778 42 82 8 21 3633 269 89 3 31
  celkem percentuálně za rok 94,8 1,4 2,8 0,3 0,7 82,3 6,1 2,0 0,1 0,7
  počet pracovišť 43 4 7 3 4 53 3 6 2 4
  percentuálně počet pracovišť 100,0 9,3 16,3 7,0 9,3 100,0 5,7 11,3 3,8 7,5
Indikace [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
  Myomatozní děloha 48 31 26 0 - 51 80 60 0 -
  Děložní krvácení 18 29 27 0 - 16 3 17 0 -
  Adnexální rezistence 4 5 4 0 - 6 0 0 0 -
  Chorobné hrdlo děložní 9 5 7 63 - 9 0 11 0 -
  Nesestupující děloha - - - - - - - - - -
  Adheze nebo endometrióza 2 0 0 0 - 4 12 3 0 -
  Odstranění adnex 6 0 0 0 - 7 0 1 33 -
  CA děložního hrdla 1 12 2 0 90 1 1 1 0 94
  CA děložního těla nesledováno
  Jiné 6 19 33 0 - 6 0 6 67 -
Přerušení uterinních cév [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
  Vaginální přístup 100 - - - - 100 - - - -
  Lineární stapler - 0 0 - 0 - 0 0 - 0
  Svorky - 0 0 - 19 - 0 0 - 0
  Bipolární koagulace - 74 88 - 86 - 4 96 - 7
  Monopolární koagulace - 0 0 - 0 - 0 0 - 87
  Steh - 0 0 - 0 - 0 0 - 0
  Ultrazvuk - 0 0 - 5 - 0 0 - 0
Doba trvání operace [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min]
  průměrná 82 66 83 68 174 76 45 100 88 205
  minimální 50 45 60 60 100 40 45 75 75 135
  maximální 123 90 95 75 275 120 45 127 100 300
Doba hospitalizace [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny]
  průměrná 5,9 5,0 4,7 5,3 7,7 5,7 5,0 4,7 5,5 6,0
  minimální 4 5 4 5 5 3 5 3 5 3
  maximální 9 5 6 6 11 9 5 6 6 10
3.část: 2005-2006
  2006 2005
  LAVH LH TLH LSH LARVH LAVH LH TLH LSH LARVH
Operace                    
  celkem za rok 4212 80 82 3 36 4062 49 126 0 72
  celkem percentuálně za rok 95,4 1,8 1,9 0,1 0,8 94,3 1,1 2,9 - 1,7
  počet pracovišť 62 4 9 2 3 61 5 7 0 4
  percentuálně počet pracovišť 100,0 6,5 14,5 3,2 4,8 96,8 7,9 11,1 - 6,3
Indikace [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
  Myomatozní děloha 56 59 50 67 - 58 61 53 - 0
  Děložní krvácení 20 13 18 0 - 18 18 26 - 0
  Adnexální rezistence 6 15 4 0 - 6 4 0 - 0
  Chorobné hrdlo děložní 7 4 11 33 - 8 6 17 - 17
  Nesestupující děloha - - - - - - - - - -
  Adheze nebo endometrióza 4 5 5 0 - 6 2 2 - 0
  Odstranění adnex 5 0 1 0 - 9 0 0 - 0
  CA děložního hrdla 1 0 0 0 94 nesledováno
  CA děložního těla nesledováno
  Jiné 1 0 0 0 94 8 0 4 - 83
Přerušení uterinních cév [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
  Vaginální přístup 100 - - - - 100 - - - -
  Lineární stapler - 0 0 - 0 - 0 0 - 0
  Svorky - 0 11 - 0 - 0 0 - 2,8
  Bipolární koagulace - 100 84 - 11 - 91,8 84,1 - 23,6
  Monopolární koagulace - 0 5 - 72 - 4,1 3,2 - 33,3
  Steh - 0 0 - 0 - 0 0 - 0
  Ultrazvuk - 0 0 - 17 - 0 1,6 - 19,4
Doba trvání operace [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min]
  průměrná 83 70 104 70 145 82 81 90 - 177
  minimální 40 40 60 70 105 40 43 70 - 130
  maximální 180 90 150 70 180 120 110 130 - 220
Doba hospitalizace [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny]
  průměrná 5,8 5,3 5,1 4,0 6,3 6,0 4,0 4,0 - 8,7
  minimální 3 3 3 3 4 3 3 2 - 4
  maximální 8 8 8 5 10 10 5 6 - 12
4.část: 2003-2004
  2004 2003
  LAVH LH TLH LSH LARVH LAVH LH TLH LSH LARVH
Operace                    
  celkem za rok 2279 102 270 5 10 3909 168 120 3 66
  celkem percentuálně za rok 85,5 3,8 10,1 0,2 0,4 91,6 3,9 2,8 0,1 1,5
  počet pracovišť 43 6 8 1 2 66 7 11 2 8
  percentuálně počet pracovišť 97,7 13,6 18,2 2,3 4,5 100,0 10,6 16,7 3,0 12,1
Indikace [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
  Myomatozní děloha 63 57 52 80 10 71 56 61 0 0
  Děložní krvácení 13 19 14 0 0 14 17 26 33 0
  Adnexální rezistence 5 10 9 0 0 7 13 2 0 0
  Chorobné hrdlo děložní 10 8 1 0 0 9 6 3 0 42
  Nesestupující děloha - - - - - - - - - -
  Adheze nebo endometrióza 4 2 6 0 0 6 5 2 0 5
  Odstranění adnex 6 2 2 20 0 6 2 0 0 0
  CA děložního hrdla nesledováno
  CA děložního těla nesledováno
  Jiné 4 2 6 0 90 6 1 4 0 56
Přerušení uterinních cév [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]
  Vaginální přístup 100 - - - - 100 - - - -
  Lineární stapler - 0 0 - 0 - 0,6 0 - 0
  Svorky - 0 0 - 0 - 0,6 0 - 0
  Bipolární koagulace - 100 49 - 0 - 91,6 84,2 - 30,3
  Monopolární koagulace - 0 1 - 0 - 0 10,8 - 36,4
  Steh - 0 5 - 0 - 0 0,8 - 4,5
  Ultrazvuk - 0 0 - 90 - 2,4 4,2 - 13,6
Doba trvání operace [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min]
  průměrná 81 71 99 90 115 82 72 102 90 175
  minimální 40 44 70 90 100 40 45 60 60 105
  maximální 140 95 120 90 130 135 100 132 120 230
Doba hospitalizace [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny]
  průměrná 5,7 4,8 4,9 5,0 4,5 5,9 5,4 5,6 7 7,9
  minimální 3 3 3 5 4 3 3 2 6 4
  maximální 8 6 7 5 5 11 8 8 8 12
5.část: 2001-2002
  2002 2001
  LAVH LH TLH LSH LARVH LAVH LH TLH LSH LARVH
Operace                    
  celkem za rok 2851 144 116 4 38 3018 117 150 9 21
  celkem percentuálně za rok 90,4 4,6 3,7 0,1 1,2 91,0 3,5 4,5 0,3 0,6
  počet pracovišť 58 5 6 1 2 58 4 5 4 1
  percentuálně počet pracovišť 100,0 8,6 10,3 1,7 3,4 100,0 6,9 8,6 6,9 1,7
Indikace [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]  
  Myomatozní děloha 10 13 17 0 0 63 57 47 44  
  Děložní krvácení 7 12 9 0 0 11 16 38 11  
  Adnexální rezistence 8 6 3 0 34 7 3 0 33  
  Chorobné hrdlo děložní 6 4 3 0 0 8 5 7 0  
  Nesestupující děloha - - - - - - - - -  
  Adheze nebo endometrióza 4 0 0 0 0 5 6 5 0  
  Odstranění adnex 4 2 2 0 66 7 0 0 0  
  CA děložního hrdla nesledováno
  CA děložního těla nesledováno
  Jiné 0 0 0 0 0 3 15 1 44  
Přerušení uterinních cév [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]  
  Vaginální přístup 100 - - - - 100 - - -  
  Lineární stapler - 0 0 - 0 - 64 0 -  
  Svorky - 0 0 - 0 - 0 0 -  
  Bipolární koagulace - 100 95 - 0 - 71 105 -  
  Monopolární koagulace - 0 5 - 74 - 0 0 -  
  Steh - 0 0 - 0 - 0 0 -  
  Ultrazvuk - 0 0 - 26 - 21 1 -  
Doba trvání operace [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min] [min]  
  průměrná 86 74 90 60 165 86 73 92 137  
  minimální 40 45 60 60 150 50 58 64 70  
  maximální 150 90 120 60 180 130 87 120 220  
Doba hospitalizace [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny] [dny]  
  průměrná 6,0 4,9 6,2 8 8 6 5 5 5  
  minimální 3 3 3 8 4 3 4 3 5  
  maximální 12 6 9 8 12 18 6 6 5  
6.část: 2000
  2000
  LAVH LH TLH LSH
Operace        
  celkem za rok 2425 186 67 7
  celkem percentuálně za rok 90,3 6,9 2,5 0,3
  počet pracovišť 56 6 3 5
  percentuálně počet pracovišť 97,0 10,0 5 9
Indikace [%] [%] [%] [%]
  Myomatozní děloha 65 66 69 57
  Děložní krvácení 16 31 27 2
  Adnexální rezistence 7 8 0 0
  Chorobné hrdlo děložní 8 18 2 0
  Nesestupující děloha 4 6 0 0
  Adheze nebo endometrióza 9 8 12 14
  Odstranění adnex 11 5 0 0
  CA děložního hrdla nesledováno
  CA děložního těla nesledováno
  Jiné 3 7 2 0
Přerušení uterinních cév [%] [%] [%] [%]
  Vaginální přístup 100 - - -
  Lineární stapler - 0 0 -
  Svorky - 0 0 -
  Bipolární koagulace - 43 50 -
  Monopolární koagulace - 57 50 -
  Steh - 0 0 -
  Ultrazvuk - nehodnoceno -
Doba trvání operace [min] [min] [min] [min]
  průměrná 89 84 89 106
  minimální 40 50 50 90
  maximální 155 120 122 115
Doba hospitalizace [dny] [dny] [dny] [dny]
  průměrná 6,2 6,3 6,1 5,7
  minimální 3 4 4 4
  maximální 12 9 9 8
Domů   Historie  |  Tabulky a grafy  |  Kontakt
Copyright © 2001 Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.
Programming by Stanislav Smitka
Registr komplikací gynekologické laparoskopie